Provoz soukromé gynekologicko-porodnické ordinace byl zahájen v roce 1992. V roce 2013 byla ordinace transformována na společnost s ručením omezeným Gynar, s.r.o. IČO 227 970 25. Naše zdravotnické zařízení využívá v péči o ženu dostupné moderní přístrojové vybavení, které umožňuje dokonalejší diagnostiku u gynekologických pacientek a těhotných žen. Zdravotnické zařízení je akreditováno dle národních akreditačních standardů Spojené akreditační komise ČR (certifikát) a v praxi uplatňuje program kontinuálního zvyšování kvality a bezpečnosti péče.

 

Zdravotnické zařízení se nachází v prostorách polikliniky chomutovské nemocnice, Kochova ulice 1185, na ženském oddělení ve 4. patře a poskytuje komplexní ambulantní gynekologickou a porodnickou péči ženám od věku 15 let. Registrujeme nové pacientky.

 

Zdravotnické zařízení má uzavřené smlouvy s těmito zdravotními pojišťovnami: 111, 201, 205, 207, 211, 213.

 

Zaměstnanci zdravotnického zařízení:

 

MUDr. Jiřina Králová, člen ČLK, člen České gynekologicko-porodnické společnosti, člen Sdružení soukromých gynekologů, držitel Diplomu celoživotního vzdělávání

 

Bc. Jana Fialová, registrovaná všeobecná sestra

  

 

Ordinační hodiny zdravotnického zařízení:        

 

Pondělí 7:00-12:00 12:30-17:00
Úterý 7:00-12:00 12:30-15:30
Středa 7:00-12:00 12:30-15:30
Čtvrtek 7:00-12:00 12:30-15:30
Pátek 7:00-12:00  

 

Pacienti mají možnost se objednat k vyšetření osobně v ambulanci nebo telefonicky. Telefonické objednání (či konzultace) je možná na telefonním čísle:  +420 474 447 720, kdykoliv během ordinačních hodin.

 

Rozsah poskytované zdravotní péče:

 

Gynekologická péče:

 

 • preventivní gynekologické prohlídky - kolposkopie, odběr onkologické cytologie, palpační a ultrazvukové gynekologické vyšetření,
 • dispenzarizace patologických stavů vyžadující častější kontrolní gynekologická vyšetření,
 • diagnostická a léčebná péče gynekologických onemocnění,
 • antikoncepce, edukace a předpis hormonální antikoncepce, edukace a zavádění nitroděložních nehormonálních a hormonálních tělísek,
 • péče o ženy v období klimakteria, edukace a předpis HRT,
 • péče o ženy s močovou inkontinencí,
 • odesíláme ženy na preventivní mamografické vyšetření od 45 let,
 • poskytujeme edukaci ženám s neplodností a doporučujeme další péči v centrech zaměřených na léčbu neplodnosti.

 

Naše ZZ provádí odběry krve, odběr MOP (Mikrobní obraz poševní) a HPV testů (Human papilloma virus).

 

Při zajišťování a poskytování gynekologické péče spolupracuje naše ZZ zařízení zejména s Gynekologicko-porodnickým oddělením chomutovské nemocnice, které je součástí Krajské zdravotní a.s. Na tomto oddělení jsou speciální poradny a také akreditovaná urogynekologická poradna, kam jsou v případě potřeby pacientky odesílány. Dále spolupracujeme s laboratoří klinické mikrobiologie AeskuLab k. s. - AeskuLab Hadovka, Bioptickou laboratoří v Plzni, IMUNO laboratoří v Chomutově, s klinikou GHC v Praze.

 

K operační léčbě a provádění malých gynekologických zákroků odesíláme pacientky na gynekologicko-porodnické oddělení nemocnice Chomutov, Kadaň, Žatec nebo na jakékoliv další pracoviště dle výběru pacientky.

 

Porodnická péče:

 

 • komplexní ambulantní péče o fyziologická těhotenství,
 • péče o některá riziková těhotenství,
 • ultrazvuková vyšetření v těhotenství,
 • externí kardiotokografické vyšetření,
 • edukace těhotných žen.

 

Zdravotnické zařízení klade důraz a doporučuje těhotným ženám provádění kombinovaného skríningu v 1. trimestru těhotenství, který je zaměřen na časnou detekci vývojových vad plodu. Spolupracujeme zejména s ultrazvukovým centrem TORNERO v Ústí nad Labem.  Zajišťujeme skríningové ultrazvukové vyšetření v těhotenství ve 20. a 32. týdnu těhotenství ve spolupráci s gynekologicko-porodnickým oddělením v Chomutově a dále fetální echokardiografii ve spolupráci s dětskou kardiologickou ambulancí v Chomutově.

 

Ženy s rizikovým těhotenstvím odesíláme ke konzultační nebo léčebné péči do rizikové těhotenské porady v Ústí nad Labem a Mostu. Spolupracujeme s genetickým oddělením Krajské zdravotní a.s. v Ústí nad Labem v případě , že těhotné ženy potřebují genetickou poradenskou a léčebnou péči.  Dále spolupracujeme s diabetologickou poradnou, kam odesíláme těhotné ženy a těhotenskou cukrovkou.

 

Zároveň zajišťujeme péči ženám po porodu a v šestinedělí.